Diaqnostika üçün

Mövcud olan ən yeni göz diaqnostikası aparatlarından istifadə

Diaqnostika

Istifadə olunan göz diaqnostika aparatları

Refraktometr

Tanometr

Biomikroskop

Oftalmoskop